mandag 7. desember 2009

Luke 7


Det største du eier er de 24 timene
som er like framfor deg.

* * *
Hos ham er det fastsatt en tid for alt
som skal skje og for alt som gjøres.

Predikanten 3.17


Dr. C.C. Albertson skrev en gang om bruken av tiden: "Det er kanskje lurt av oss å ta en liten oppsummering over de ressursene vi har av tid, og å gå gjennom de vaner vi har når det gjelder å bruke den. Det er 168 timer i hver uke. 56 av disse bruker vi til å sove. Av de gjenværende 112 timene vier vi 48 til arbeid. Da er det 64 timer igjen. Av disse kan vi sette av 12 timer til de daglige måltidene...

Vi har igjen 52 timer netto med besvisst, aktivt liv som vi kan bruke til et hvilket som helst formål vi selv ønsker.

Er det for mye å si at Gud krever en tiende av denne fritiden? En tiendedel av 52 timer er 5,2 timer. Hvor mye av denne tiende-tiden vier vi til direkte kristen bruk?

Dersom man hver uke brukte en time i menigheten og en time til bibelstudium eller bønnemøte, ville man fremdeles ha igjen 192 minutter i uken. Det er nok til nesten en halv times daglig bønn og bibellesing. En som fulgte dette mønsteret, ville likevel ha mer enn 45 timer i uken til livets plikter og personlig moro!

Den gamle unnskyldningen: "Jeg har ikke tid," holder ikke. Det er større sannsynlighet for at den virkelige grunnen er for liten planlegging av tiden vi har til rådighet!
(kilde: Guds lille andaktsbok, Hermon)

Denne var til ettertanke for meg idag - og kanskje for deg også? :)
Fortsatt fin advent til alle!

Ingen kommentarer: