onsdag 14. september 2011

Din og min uendelige verdi - bare fordi vi er oss!! :)

Menneskenes verdi
av Bill Graham.

" Hva er da et menneske, siden du skulle minnes ham..."
Salme 8,5

En rik mann døde og spørsmålet ble stilt ved hans begravelse: Hvor mye ble det igjen etter han?
Ofte hører jeg en eller annen blir introdusert på denne måten: Dette er Bob og han arbeider for .... Som om en persons arbeidsplass skulle avgjøre hans eller hennes verdi. Jeg har merket meg at det vanligvis er de velstående eller disse man regner for vellykkede som introduseres på denne måten.

Gud bedømmer oss ikke etter suksess, Ham elsker oss alle like høyt fordi min eller din verdi ikke avgjøres ut fra hva vi gjør eller har, hvilke klær vi bruker, hvilke hus vi bor i, eller ut i fra hvilken bil vi kjører. Vår verdi vurderes ut fra faktum at Gud skapte oss og at Kristus døde for oss.

Uansett om vi har en hel masse ting eller ei, er vi forsatt like verdifulle for Gud.
Gud ga oss alt Han hadde. sin sønn, Herren Jesus Kristus fordi Han verdsatte oss så høyt, selv om ikke vi verdsatte Ham. Siden Gud hadde så høye tanker om oss, skulle vi ikke vise hvor høyt vi verdsatte Ham ved å sette Ham først i alle våre gjerninger, vårt familieliv, våre forretningsliv og vårt åndelige liv?

I en sangtekst står det:
Sett Jesus i ditt liv, overgi til Han alt som kommer i din vei... du har søkt etter ting uten mening, og nå ønsker du ikke lengre det du fant. Sett Jesus først i ditt liv og du vil se at livet vil få en helt ny mening.

Den aktuelle verdien av en gjenstand bestemmes av eier eller kjøper,
Gud har vist hvilken pris Han setter på deg ved å sende sin Sønn i døden for deg.